Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Graag beginnen we met een citaat uit artikel 12, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit geval zijn wij verantwoordelijk:

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de betrokkene alle informatie [...] en alle communicatie [...] met betrekking tot de verwerking te verstrekken in een nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm in duidelijke en eenvoudige taal;

We hopen dat we het zo goed mogelijk hebben gedaan met deze complexe materie. Neem contact met ons op als u vragen heeft of twijfelt over een aspect van deze verklaring.

Basics

Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging zijn erg belangrijk voor ons. Met deze gegevensbeschermingsverklaring proberen we u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens in verband met onze website kunnen voorkomen, hoe we deze kunnen gebruiken en welke mogelijkheden u heeft om dergelijke verzameling en gebruik te beïnvloeden.

Het verzamelen, verwerken of opslaan van uw gegevens door ons - of door derden namens ons - gebeurt omdat wij een "gerechtvaardigd belang" hebben bij deze verzameling, verwerking of opslag in de zin van de AVG of omdat u toestemming geeft voor het verzamelen, verwerken of opslaan hebben. Wij hanteren het principe dat zo min mogelijk gegevens voor u zo veilig en transparant mogelijk worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

Deze verklaring is uiteraard alleen van toepassing op onze website. De gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende exploitant zijn van toepassing op websites of diensten van derden die we op deze website gebruiken. We vermelden deze derden bij naam in deze gegevensbeschermingsverklaring en verwijzen ook naar de respectieve website of de respectieve gegevensbeschermingsverklaring.

In de regel verwijzen we naar de AVG, omdat deze veel "leesbaarder" is dan de federale wet op gegevensbescherming (BDSG), die deze in de Duitse wetgeving implementeert.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) online:
https://dsgvo-gesetz.de/

Rechtmatigheid van de verwerking: in de AVG:
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/

Federal Data Protection Act (BDSG) online:
https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/

Persoonlijke gegevens

Het onderwerp van deze gegevensbeschermingsverklaring zijn persoonsgegevens. Dit zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kan bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer zijn, maar in individuele gevallen ook het tijdstip van het bezoek aan onze website, de favoriete sortering van onze blogposts of de schoenmaat als we schoenen zouden verkopen.

Uw huidige IP-adres kan ook onder de term persoonsgegevens vallen, maar hoeft dat niet te zijn. Als u bijvoorbeeld verbinding maakt met internet via het interne netwerk van een internationale groep, kan het IP-adres alleen naar deze groep verwijzen.

Vanwege de schaarse IPv4-adresruimte geven veel access providers (Telekom, Vodafone, etc.) gebruikers geen openbare IP-adressen meer, maar distribueren in plaats daarvan individuele IP-adressen naar verschillende gebruikers via "Network Address Port Translation" (NAPT). Ook hier is het IP-adres meestal niet aan een persoon gekoppeld. Voor zover dit voor ons technisch mogelijk is, geven wij uw huidige IP echter niet of alleen in verkorte, d.w.z. geanonimiseerde vorm door.

Definitie van persoonsgegevens in de AVG:
https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/

IP-adres op Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse

Opslag op onze systemen

Als u contact met ons opneemt, hetzij via onze website, per e-mail, telefoon of brief, worden er gegevens bij ons achtergelaten. Uw e-mailadres wordt opgeslagen in onze e-mailprogramma's; wij kunnen uw gegevens onder andere vastleggen in programma's onder de trefwoorden adresbeheer, goederenbeheer, ERP (Enterprise Resource Planning) of CRP (Customer Relationship) Beheer).

Onze systemen kunnen enerzijds lokale systemen bij ons zijn, maar anderzijds ook gehoste webservers of cloudopslag, met wiens technische operatoren een contract voor ordergegevensverwerking is afgesloten waarin zij zich ertoe verbinden de gegevens ook te behandelen in overeenstemming met de AVG.

Gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden

We behouden ons het recht voor om de verzamelde gegevens te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden. Voor dit doel kunnen wij de gegevens doorgeven aan door ons ingeschakelde dienstverleners die bijvoorbeeld de verzending van brieven of nieuwsbrieven voor ons organiseren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden.

Informatieplicht, correctie en verwijdering van gegevens

U kunt te allen tijde informatie opvragen over welke gegevens wij over u hebben opgeslagen en deze gegevens eventueel laten corrigeren.

Wij verwijderen uw gegevens als u dat wenst en als andere wet- en regelgeving hiermee niet in strijd is. Deze omvatten bijvoorbeeld de belastingwetgeving en, als gevolg daarvan, de principes van een goede boekhouding.

Daarnaast willen we u erop wijzen dat de regels voor het verwijderen van gegevens zoals uiteengezet in de AVG worden toegepast.

Recht op verwijdering in de AVG:
https://dsgvo-gesetz.de/art-17-dsgvo/

Gegevensoverdracht om het contract uit te voeren of tijdens lopende bedrijfsactiviteiten

Voor bepaalde werkzaamheden maken wij gebruik van de diensten van derden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het doorsturen en verzenden van goederen, brieven, pakketten en nieuwsbrieven, voor het afhandelen van betalingen (creditcard, automatische incasso etc.), boekhoudkundig en fiscaal advies of andere vergelijkbare diensten die wij continu nodig hebben om onze bedrijfsvoering in stand te houden.

In dergelijke gevallen wordt informatie zoals uw post- of e-mailadres aan deze bedrijven doorgegeven om hen in staat te stellen de dienst te verlenen. Deze bedrijven zijn over het algemeen wettelijk verplicht om bijzonder zorgvuldig en veilig om te gaan met gegevens (postkantoor, belastingadviseur, bank) of hebben zich ertoe verbonden de gegevens te behandelen in overeenstemming met de AVG als onderdeel van een contract voor de verwerking van ordergegevens.

Een doorgifte van gegevens aan andere bedrijven of individuen vindt niet plaats zonder opgaaf van reden en niet zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Verwerker in de AVG:
https://dsgvo-gesetz.de/art-28-dsgvo/

 

Uw gegevens als onderdeel van de werking van onze website

Serverhosting en logbestanden op onze webserver

Onze website bevindt zich op Domain Factory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning. Met deze aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten in overeenstemming met de AVG. De configuratie van de server is zo ingesteld dat er geen logfiles worden aangemaakt.

Onze webhost:
http://www.df.eu

Webhosting op Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Webhosting

Verwerker in de AVG:
https://dsgvo-gesetz.de/art-28-dsgvo/

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er informatie in uw browsersoftware op uw computer opgeslagen in de vorm van gepseudonimiseerde cookies. Hierin wordt informatie opgeslagen over uw gebruik van de website. Dit betreft z. B. het sorteren van inzendingen, een mogelijk bestaande memofunctie, voorkeursweergaven van individuele pagina's en soortgelijke informatie.

Het gebruik van cookies vergemakkelijkt of stelt u in staat om de functies van onze website te gebruiken, doordat wij uw browser herkennen bij een volgend bezoek en het bijvoorbeeld gemakkelijker voor u is om herhaaldelijk gegevens in te voeren of uw voorkeursweergave wordt gegeven. Het is praktisch onmogelijk om memo's of winkelwagentjes aan te bieden zonder het gebruik van cookies.

De cookies die we gebruiken, helpen ons ook om eventuele operationele problemen bij het gebruik van onze website te identificeren. Het doel van deze missie is om onze website technisch en creatief te verbeteren.

U kunt het gebruik van cookies in uw browser regelen. U kunt ook het toekomstige gebruik van cookies door ons of door derden toestaan ​​of beperken als onderdeel van de gegevensbeschermingsinstelling op deze website.

HTTP-cookies op Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie

Beheer van de gegevens met betrekking tot Google-producten

Alle informatie over welke gegevens Google over en over u opslaat en hoe u deze kunt downloaden, archiveren en beheren, vindt u op deze pagina:

https://support.google.com/accounts/answer/3024190

Google CDN

Om de laadsnelheid van de website te verbeteren, kunnen we ook het JavaScript-framework "jQuery" dat op de website wordt gebruikt, laden vanuit een Google CDN (Content Delivery Network). Google CDN is een service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Door dit gebruik wordt het huidige IP-adres waarmee u momenteel met internet bent verbonden, evenals informatie over het gebruikte browsertype, naar deze server verzonden.

Google wijst erop dat deze gegevens niet worden gebruikt voor het volgen van gebruikers, maar alleen worden gebruikt bij evaluaties van het gebruik van de dienst.

https://developers.google.com/speed/libraries/terms
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Deze weblettertypen zijn geïntegreerd via een serveroproep, meestal een Google-server in de VS. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers van de website.

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google Analytics, Google Double-Click, Google Tag Manager, Google Retargeting

Als de "Do-Not-Track" -functie in de browser is geactiveerd, worden er geen Google Analytics-scripts geïntegreerd zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt het gebruik van deze functies fundamenteel uitsluiten via onze instelling voor gegevensbescherming. Als u dit doet, wordt er via onze website geen informatie doorgegeven aan de genoemde diensten. Als u dit niet doet, let dan op het volgende.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Dit wordt gebruikt om gegevens van het gebruik van onze website, van AdWords en de dubbelklik-cookie te evalueren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Hier wordt de "Global site tag" van de Google Tag Manager gebruikt.

We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “('anonymizeIp', true);” om een ​​geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde “IP-masking”). Dit betekent dat alleen een grove geografische toewijzing van het IP-adres op het niveau van federale staten of districten mogelijk is.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal in geen geval uw door Google Analytics verzonden IP-adres met andere gegevens van Google Inc.

Deze website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven aan bezoekers van de website als onderdeel van het advertentienetwerk van Google. In uw browser wordt een cookie opgeslagen, waarmee Google u als bezoeker van onze site op andere websites kan identificeren en onder andere daar advertenties van ons kan laten zien.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons en andere adverteerders samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Deze gegevens zijn alleen in gepseudonimiseerde vorm voor ons en andere adverteerders beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van "doelgroepen", zoals de samenvatting "bezoekers van de contactpagina in de afgelopen 30 dagen".

Als u niet wilt dat Google Analytics uw gegevens van uw bezoek aan onze website, AdWords en de dubbelklik-cookie evalueert, kunt u dit deactiveren via de Ad Preferences Manager.

Google Privacybeleid:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Vink Google Analytics uit
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google-remarketinginstellingen:
http://www.google.com/settings/ads

Opt-out netwerkadvertentie-initiatief:
http://optout.networkadvertising.org

YouTube

Als u de optie "Niet volgen" in uw internetbrowser activeert of de overeenkomstige optie gebruikt in het kader van de gegevensbeschermingsinstelling op onze website, wordt er geen externe inhoud geladen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, maar wordt alleen een verwijzing naar deze optie weergegeven. Zodra u echter van deze mogelijkheid gebruik maakt, is de volgende informatie ook op u van toepassing.

We gebruiken voor de integratie van video's en dergelijke. de aanbieder YouTube. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC met hoofdkantoor in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc. gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u de subpagina's van onze website met een YouTube-plug-in oproept, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze subpagina's je hebt bezocht. Als u bent aangemeld als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in zoals. B. Als u op de startknop van een video klikt, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount.

Gegevensverwerking en informatie over gegevensbescherming door YouTube (Google):
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sociale media

Als u de optie "Niet volgen" in uw internetbrowser activeert, wordt er zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen externe inhoud van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+ (hierna "sociale media" genoemd) geladen, alleen een verwijzing naar deze optie weergegeven.

Zelfs als u deze optie niet geactiveerd heeft, worden plug-ins of functies van "sociale media" geïntegreerd met behulp van de Shariff-oplossing van c't of een functioneel vergelijkbare eigen oplossing. Dit betekent dat "sociale media" niet in de site zijn geïntegreerd met trackinggegevensverbindingen, maar alleen indirect.

De verbinding komt pas tot stand als u, de gebruiker, deze verbinding activeert en daarmee uw toestemming geeft voor communicatie met "sociale media". Vervolgens kunt u met een tweede klik bijvoorbeeld uw aanbeveling indienen, de video bekijken, een voorgestelde afspeellijst afspelen of wat de respectievelijke "sociale media" ook biedt.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina's, evenals uw gerelateerde rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de respectieve gegevensbeschermingsinformatie van de provider:

Facebook
https://www.facebook.com/policy.php

Google+
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Functionaris voor gegevensbescherming

We zijn niet verplicht om een ​​functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen onder de AVG. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

Florian Scherer
Sneeuwsportschool ON-SNOW
Augustus-Euler-Platz 5
79868 Feldberg
Tel.: +49 (0) 7676933 38 43
E-mail: info@on-snow.de

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming in de AVG:
https://dsgvo-gesetz.de/art-37-dsgvo/

Benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming in de BDSG:
https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/38-bdsg-neu/

Klachtinstanties en toezichthouders

De respectieve nationale autoriteit waarin de exploitant van de website is gevestigd, is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming. In ons geval dat van Baden-Württemberg.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De staatscommissaris voor Baden-Württemberg:
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De lijst op Wikipedia:
https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbehörden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

 

De lijst op de website van de federale overheid:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Skischool | Snowboard school

Skiverhuur | Snowboard verhuur

Augustus-Euler-Platz 5

79868 Feldberg / Zwarte Woud

Duitsland

E-mail: info@on-snow.de

Bezoek ons ​​op Facebook:

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 by ON SNOW

Heb je nog vragen?